epsPlus (Easy Protection System Plus)
hydraulicznie opuszczany bezpieczny dach operatora

Dzięki systemowi epsPlus marki Weidemann można przejechać przez (prawie) każde drzwi. System epsPlus to hydraulicznie opuszczany bezpieczny dach operatora. Rozwiązuje problem niskich przejazdów uwzględniając wszystkie pakiety bezpieczeństwa oraz znacznie ułatwia pracę w przedsiębiorstwach. epsPlus to wygodne rozwiązanie oferujące ogromną oszczędność czasu i spełniające wysokie wymagania związane z bezpieczeństwem. Do tej pory na rynku dostępne są dwie różne wersje zmniejszające wysokość maszyny w celu pokonywania przejazdów: z jednej strony są to maszyny z nisko ułożonym siedzeniem, co skutkuje złą widocznością i ograniczonym widokiem na osprzęt dodatkowy. Z drugiej strony jest to składany dach, który operator maszyny musi mechanicznie obsługiwać z zewnątrz za pomocą dłoni.

W tym celu trzeba zawsze opuszczać stanowisko kierowcy i przerywać pracę. System epsPlus jest całkowitą nowością w zakresie bezpieczeństwa operatora i został wyróżniony srebrnym medalem DLG na targach Euro Tier 2014. Nowość polega na stopniowym i bardzo szybkim dopasowaniu wysokości przejazdu przy jednoczesnej ochronie przed spadającymi obiektami – bez konieczności opuszczania stanowiska kierowcy.
Blokowanie/odblokowanie i regulacja wysokości przebiegają całkowicie hydraulicznie. Uruchamia je kierowca za pomocą przycisku lub joysticka. Dzięki wskaźnikowi wysokości o wysokiej jakości kierowca może dobrze oszacować wysokość przejazdu maszyny, aby móc opuścić epsPlus tylko na tyle, ile jest to konieczne – dzięki wysokiej pozycji siedzenia zachowany jest dobry widok na osprzęt dodatkowy maszyny.

Funkcjonowanie systemu epsPlus

Aby móc uruchomić epsPlus, maszyna musi być nieruchoma (F-N-R w pozycji neutralnej) i należy włączyć przełącznik odchylany w lewo. Za pomocą ruchu joysticka w prawą stronę steruje się stopniowo ruchem podnoszenia i opuszczania bezpiecznego dachu operatora. Ze względów bezpieczeństwa obydwa elementy sterujące znajdują się na różnych stronach, dzięki czemu możliwa jest obsługa obiema rękami. Podczas opuszczania prędkość dachu jest ograniczana, aby umożliwić kierowcy dostosowanie się do zmniejszającej się wysokości. Jednocześnie podczas regulacji dachu wyłączane jest opuszczanie i podnoszenie ramienia załadowczego. Poza tym ze względów bezpieczeństwa w trybie opuszczonym systemu epsPlus wybór szybkiego trybu jest wyłączony, aby ograniczyć prędkość jazdy.

Następujące po tym podnoszenie bezpiecznego dachu operatora prowadzone jest także za pomocą przełącznika i joystika, ale o większej prędkości podnoszenia, aby zaoszczędzić czas w porównaniu do opuszczania. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie dalszej pracy za pomocą maszyny. Gdy epsPlus znajdzie się na górnym ograniczniku końcowym, wszystkie funkcje maszyny (np. jazda szybka) znów będą dostępne bez ograniczeń. epsPlus wyposażony jest jeszcze w jedną funkcję wpływającą na bezpieczeństwo: jeśli kierowca wbrew oczekiwaniom nie opuści głowy wystarczająco daleko, otworzy się nad nim tak zwana klapa bezpieczeństwa. Klapa ta w trybie normalnym maszyny jest szybko blokowana i odblokowuje się, tzn. może znów funkcjonować, dopiero wtedy, gdy zostanie włączony proces opuszczania dachu.