Informacje

Godziny pracy działu

Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 16:00 

Odbiór ładowarek możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:30 – 15:30

Na 24 h przed odbiorem ładowarki należy przesłać upoważnienie do odbioru wystawione na kierowcę (musi ono zawierać imię i nazwisko kierowcy, nr prawa jazdy kierowcy, nr rejestracyjny samochodu / naczepy) na adres r.stolarek@weidemann.pl

Dane rejestracyjne Spółki w Polsce

REGON 010119957, GIOŚ E0006948W

KRS 0000084198 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 8 970 500,00 zł

Zarząd: Mariusz Pietraszewski

Adres do wystawiania faktur:
Wacker Neuson Sp. z o.o.
ul. Umiastowska 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP 534-001-95-38

Numery kont bankowych

PLN 87 1240 5918 1111 0000 4914 4961
Bank PeKaO S.A.

EURO PL27 1240 5918 1978 0010 2290 0338
SWIFT: PKOPPLPW
Bank PeKaO S.A.